Burgertop Amsterdam 2015

Een eerste onmisbare zet van onderaf.

 

Tussen 2010 en 2014 is er door de overheden fiks campagne gevoerd om burgers aan te moedigen meer deel te nemen aan de samenleving en te betrekken bij de lokale politiek. Vrachtladingen krachtige slogans en kreten zoals – participatieve democratie, de kracht van de samenleving, participatie samenleving, gebiedsgericht werken, co creatie en de doe-democratie - bedacht door een leger van gemeentelijke communicatiedeskundigen vlogen de betrokken burger als een op hol geslagen zwerm wespen om de oren. De buurtbewoner moest centraal staan en de politiek moest meer open staan voor de wensen, ideeën en behoeften van de buurt en de wijk. De samenleving leek een beetje te kantelen.

 

Tegelijkertijd was de Minister van Binnenlandse Zaken in zijn Haagse achterkamertje zijn plannen om het stadsdelenstelsel op te heffen driftig aan het perfectioneren en in maart 2014 was dit een feit. Alles moest weer centraal worden aangestuurd om de door de stadsdelen ontstane “bestuurlijke drukte” te doen verminderen. Donner kon het blijkbaar niet aan. Daarnaast was de centrale overheid als een onthoofde plofkip hysterisch aan het rondzwaaien met een bebloede bezuinigingshakbijl die nu ontegenzeggelijk diepe sporen heeft achtergelaten in elke laag van het maatschappelijke leven van elke stad en dorp in Nederland.  Terwijl in Amsterdam, ontslagen ambtenaren 1 voor 1  van een bij de achteruitgang van de stadsdelen zorgvuldig opgestelde lopende band op straat vielen, hebben een mager aantal Amsterdammers hun stem uitgebracht op een nieuw stadsbestuur. Na 30 jaar werd met een zwaai het bestuur door stemgerichte Amsterdammers in een nieuwe kleur overgespoten.

Na de gemeentelijke verkiezingen van 2014 leek de kloof tussen burger en stadsbestuur nooit zo groot te zijn geweest en Amsterdam lijkt terug te kantelen naar een vooralsnog ondefinieerbare positie.

 

Daarom was de Burgertop Amsterdam 2015 zo ontzettend belangrijk want “Amsterdammers hebben niet alleen stemrecht maar ook spreekrecht” ook in de jaren tussen de verkiezingen, of zijn wij dat vergeten? Honderden Amsterdammers zijn bij elkaar gekomen in de Zuiderkerk om de problemen, de uitdagingen en de oplossingen van de stad te bespreken. Een eerste, onmisbare zet van onderaf om een beetje terug te kantelen naar een beter relatie tussen de burger en het stadsbestuur. Met de nieuwe politieke en ambtelijke situatie moet naar een nieuwe manier van samenwerken worden gezocht, maar er moet vooral nieuw vertrouwen worden gevonden in de lokale democratie want niemand kan ontkennen dat het de afgelopen tijd fikse deuken heeft opgelopen.

10 juni 2015